Skip to content

Vankien hauta

Sotavankien hautausmaa Rihkaassa.

Venäläisten sotavankien hautausmaa 269 neuvostovangin hautausmaa.

Talvisodan aikana Karvian varavankilan yhteyteen perustettiin Sotavankileiri n:o 2 vankityövoimalla rakennettuihin Tuohisalon taloihin ja navetoihin sekä perustettiin ns. Rihkaan siirtola. Talvisodan aikana Karviassa oli enimmillään noin 1 000 sotavankia mutta heidän vankeusaikansa jäi lyhyeksi. Talvisodan päätyttyä Karvian varavankila aiottiin lakkauttaa, mutta tämä hanke peruuntui jatkosodan alettua. Jatkosodan aikana Karviassa toimi Sotavankileiri n:o 2 heinäkuusta 1941 lokakuulle 1942. Leirillä oli varsinaisten sotavankien lisäksi vallatuilta alueilta tuotuja siviilejä. Sotavangit, joita oli noin 500–900, sijoitettiin Rihkaan siirtolaan. Sotavangeilla teetettiin aluksi pääasiassa metsätöitä. Talvella 1942 sotavankien kuolleisuus nousi suureksi puutteellisen huollon ja rasittavien työolosuhteiden takia. Karviassa kuoli kaikkiaan noin 270 sotavankia, jotka haudattiin Rihkaan parakkien lähistöllä sijainneelle hautausmaalle. Vankien kuolleisuus alkoi laskea kun heitä alettiin sijoittaa työhön lähiseudun maatiloille ja teollisuuslaitoksiin. Karvian sotavankileiri lakkautettiin lokakuussa 1942 ja vangit siirrettiin sieltä pääosin Köyliöön Sotavankileiri 1:een. Köyliöstä tuotiin sitten Rihkaan siirtolaan suomalaisia poliittisia vankeja.