Skip to content

Kirkkojärven kulttuurimaisema

Karvialaisittain poikkeuksellisen laaja viljelysaukea, joka on muodostunut Karvianjoen ja Nummijoen liittymän, sekä Kirkkojärven väliselle alueelle. Alueelta löytyy myös mielenkiintoisia vanhan ajan rakennuksia (yksityisomistuksessa).